Պրոֆեսոր նոր

Announcements / News

Հարգելի՛ դասախոսներ,
2016 թ. փետրվարի 15-ից սկսվում են  ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրով կազմակերպվող դասընթացները (հավելվածներ  1, 2  և 3):
Դասընթացներին մասնակցելու համար ունկնդիր դասախոսը  հայտ (հավելված 4) պետք է ներկայացնի (էլեկտրոնային փոստով...
...
...
...
...
...