Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ

 Հարգելի՛ դասախոսներ

<<ԵՊՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի կազմակերպման կանոնակարգի>> համաձայն`

Եթե    դուք    դասախոսների   որակավորման   բարձրացման   ծրագրի շրջանակներում    2016/2017 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակում  ավարտել  եք <<Անգլերենն   ակադեմիական   միջավայրում>> մոդուլի որևէ դասընթաց  և/կամ հայտ եք ներկայացրել մասնակցելու  քննությանը, պետք  է   ժամանակին  լինեք    քննասենյակում (ըստ ներքոբերյալ ժամանակացույցի)` ձեզ հետ ունենալով անձնագիր: