Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ

  • Հարգելի՛ դասախոսներ
  • Եթե դուք ավարտել եք ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագիրը (2011-2016 թթ.), կարող եք ստանալ ձեր վկայականները ՀԼԿ վարչությունից:
  • ԵՊՀ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
  • Հեռ. 060 710 648  (քաղ.), 76-48   (ներք.),    E-mail: postgraduate@ysu.am