Գործնական հոգեբանություն

Երևանի պետական համալսարանը 2017 թ հոկտեմբերի 2-ից սկսում է <<ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>> մասնագիտությամբ վերապատրաստման հերթական դասընթացը: Դասընթացի ժամկետը 1 տարի է,  վարձավճարը` 300.000 դրամ: Ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցով: Ավարտողներին  տրվում է պետական նմուշի փաստաթուղթ:

Դասընթացին կարող են մասնակցել  ինչպես բարձրագույն, այնպես  էլ միջնակարգ  կրթություն ունեցող անձինք: Դիմողների համար տարիքային սահմանափակում չկա:  Դասավանդում են ԵՊՀ և հանրապետության հոգեբանական կենտրոնների մասնագետները:

Մանրամասներին ծանոթանալու և դասընթացին  գրանցվելու համար կարող եք  դիմել՝ ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն:

Հարցազրույցը կկայանա 26.09.2017 ժամը 11.00-ին:

 

Հասցեն` Երևան, Աբովյան 52, 3-րդ հարկ, 332 սենյակ, հեռ.՝ 055544397:

https://www.facebook.com/hetbuhakan