Գործնական հոգեբանություն

Երևանի պետական համալսարանը 2018 թ. նոյեմբերից  սկսում է <Գործնական հոգեբանություն> մասնագիտությամբ վերապատրաստման հերթական դասընթացը: Դասընթացի ժամկետը 1 տարի է,  վարձավճարը` 300.000 դրամ: Ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցով: Ավարտողներին  տրվում է պետական նմուշի փաստաթուղթ:Դասընթացին կարող են մասնակցել  ինչպես բարձրագույն, այնպես  էլ միջնակարգ  կրթություն ունեցող անձինք: Դիմողների համար տարիքային սահմանափակում չկա:  Դասավանդում են ԵՊՀ և հանրապետության հոգեբանական կենտրոնների մասնագետները:

Մանրամասներին ծանոթանալու և դասընթացին  գրանցվելու համար կարող եք  դիմել՝ ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն: 

Հասցեն` Երևան, Աբովյան 52, 3-րդ հարկ, 332 սենյակ

հեռ.՝ 060 710 649,093 527 313

էլեկտրոնային հասցեն՝postgraduate@ysu.am

https://www.facebook.com/hetbuhakan