ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈւԹՅՈՒՆ

Երևանի պետական համալսարանը սկսնակ գործարարներին 2019 թ. հրավիրում է մասնակցելու <ՀՀ  հարկային  համակարգի հիմունքները>   դասընթացին  (12 ժամ ծավալով ):

Մասնակցությունը՝ առանց սահմանափակման, վճարովի հիմունքներով (25 000 ՀՀ դրամ):

Ավարտողները կստանան պետական նմուշի հավաստագիր:

 

Ցանկացողները կարող են դիմել  ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն:                  

Հասցեն` Երևան, Աբովյան 52, 3-րդ հարկ, 332 սենյակ

հեռ.՝ 060 710 649,093 527 313

էլեկտրոնային հասցեն՝postgraduate@ysu.am

https://www.facebook.com/hetbuhakan