Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն

Համալսարանը, հանրային պահանջարկին համապատասխան, տրամադրում է լրացուցիչ շարունակական կրթության բազմազան ծառայություններ: ԵՊՀ-ում դրանք համակարգում է հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը (ՀԼԿՎ): ՀԼԿՎ-ն ԵՊՀ ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը ստեղծվել է 2002թ.՝ 1968-ից գործող դասախոսների որակավորման բարձրացման ֆակուլտետի հիմքի վրա: ՀԼԿՎ-ն գործում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան և ԵՊՀ ու սեփական կանոնադրության հիման վրա:

ՀԼԿՎ-ի խնդիրներն են՝
1. ԵՊՀ-ում հետբուհական լրացուցիչ կրթության ապահովում
2. Դասախոսների որակավորման բարձրացում
3. Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների վերապատրաստում


ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության կառուցվածքը

Աշխատակազմը՝

Վարչության պետ՝
Ժասմեն Արտաշեսի Աղասյան, հեռ.՝ 060 710 650, e-mail: zh.aghasyan@ysu.am


Ստորաբաժանումները՝


•Դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին,
հեռ. 060 710 648

Բաժնի վարիչ՝ Արմինե Վաչագանի Խաչատրյան, e-mail: akhachatryan@ysu.am
Ավագ տեսուչներ՝ Մերիկո Սերգեյի Մուրադյան, Ելենա Սոկրատի Ռաշոյան


•Մասնագիտական վերապատրաստման բաժին
, հեռ. 060 710 649
Բաժնի վարիչ՝ Դավիթ Արամի Սաֆարյան, e-mail: dsafaryan@ysu.am

Ավագ տեսուչներ՝ Ասյա Արտաշեսի Աղասյան, e-mail: a.aghasyan@ysu.am
Գայանե Խաչիկի Գաիշյան, e-mail: g.gaishyan@ysu.am


ԵՊՀ հանրային ծառայողների վերապատրաստման կենտրոն