Մասնագիտ նոր

Հայտարարություններ/ Նորություններ

Երևանի պետական համալսարանը 2006/2007 ուսումնական տարվանից  իրականացրել է <<Անշարժ գույքի գնահատում>>  կրթական ծրագրով վերապատրաստում՝  որակավորման շնորհումով:  Այս ծրագրով մինչև 2012 թ. վերապատրաստում է անցել շուրջ 450 ֆիզիկական անձ:
ԵՊՀ-ն 2017-ի  սեպտեմբերից...
Երևանի պետական համալսարանը 2017 թ հոկտեմբերի 2-ից սկսում է <<ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>> մասնագիտությամբ վերապատրաստման հերթական դասընթացը: Դասընթացի ժամկետը 1 տարի է,  վարձավճարը` 300.000 դրամ: Ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցով: Ավարտողներին  տրվում է...