Պրոֆեսոր նոր

Հայտարարություններ/ Նորություններ

     Հարգելի՛  դասախոսներ
     ԵՊՀ գիտխորհրդի  2019թ. փետրվարի 21-ի որոշմամբ  ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման  գործող ծրագրում (2016-2021թթ.) կատարվել են փոփոխություններ:

Կրթական կառուցամասում ներմուծվել է «Ուսուցման...
ԵՊՀ  ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԴԱՍԱԽՈՍ,

Երևանի պետական համալսարանը  համակարգում է ERASMUS+ PRINTEL «_ՓՈ­ՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ. ՆՈՐԱ­ՐԱ­ՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴ­ՄԱՆ և
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆ­ԴԱԿՈՒՄ՝ ԱՐևԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾ­ԸՆԿԵ­ՐՈՒԹՅԱՆ...
Հարգելի դասախոսներ
<ԵՊՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի կազմակերպման կանոնակարգի> համաձայն՝ 
Եթե դուք դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրի շրջանակներում 2017/2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ավարտել եք <Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում> մոդուլի...