Պրոֆեսոր նոր

Հայտարարություններ/ Նորություններ

     Հարգելի՛  դասախոսներ
     ԵՊՀ գիտխորհրդի  2019թ. փետրվարի 21-ի որոշմամբ  ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման  գործող ծրագրում (2016-2021թթ.) կատարվել են փոփոխություններ:

Կրթական կառուցամասում ներմուծվել է «Ուսուցման...
ԵՊՀ  ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԴԱՍԱԽՈՍ,

Երևանի պետական համալսարանը  համակարգում է ERASMUS+ PRINTEL «_ՓՈ­ՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ. ՆՈՐԱ­ՐԱ­ՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴ­ՄԱՆ և
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆ­ԴԱԿՈՒՄ՝ ԱՐևԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾ­ԸՆԿԵ­ՐՈՒԹՅԱՆ...
Հարգելի դասախոսներ
<ԵՊՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի կազմակերպման կանոնակարգի> համաձայն՝ 
Եթե դուք դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրի շրջանակներում 2017/2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ավարտել եք <Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում> մոդուլի...
ԵՊՀ  հարգելի՛  դասախոսներ
Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը  2018 թ. փետրվարի 6-ից  ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրով  սկսում է նոր դասընթաց՝ «Google Classroom -ը հեռավար կրթության համատեքստում»:   
Դասընթացի...
ԵՊՀ հարգելի՛ դասախոսներ: 2017թ. դեկտեմբերի 15-ին ժամը 09.30-ին կանցկացվի անգլերենի միջազգային քննություն /iTEP, International Test of English Proficiency/: Ցանկացողները անպայման պետք է նախապես գրանցվեն /հեռ 060 710 648/: Քննությանը ներկայանալ անձնագրով:
Կարող են մասնակցել նաև այլ ցանկացողներ...

Հարգելի՛ դասախոսներ
Եթե դուք ավարտել եք ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագիրը (2011-2016 թթ.), կարող եք ստանալ ձեր վկայականները ՀԼԿ վարչությունից:

ԵՊՀ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ. 060 710 648  (քաղ.), 76-48   (ներք.),  ...

Հարգելի՛    դասախոսներ
2016 թ.  սեպտեմբերի 1-ից  մեկնարկում է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի 2-րդ փուլը (2016-2021):
Ծրագրի կրթական  կառուցամասի դասընթացները կազմակերպվում են սեպտեմբերի վերջից  (հավելվածներ  1, 2 ...
Հարգելի՛ դասախոսներ,
2016 թ. սեպտեմբերի 1-ից սկսվում են  ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրով կազմակերպվող դասընթացները (հավելվածներ  1, 2):
Դասընթացներին մասնակցելու համար ունկնդիր դասախոսը  հայտ (հավելված 4) պետք է ներկայացնի (էլեկտրոնային փոստով...