Պրոֆեսոր նոր

Հայտարարություններ/ Նորություններ

 Հարգելի՛ դասախոսներ
<<ԵՊՀ-ում պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի կազմակերպման կանոնակարգի>> համաձայն`
Եթե    դուք    դասախոսների   որակավորման   բարձրացման   ծրագրի շրջանակներում   ...

Հարգելի՛ դասախոսներ
Եթե դուք ավարտել եք ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագիրը (2011-2016 թթ.), կարող եք ստանալ ձեր վկայականները ՀԼԿ վարչությունից:

ԵՊՀ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հեռ. 060 710 648  (քաղ.), 76-48   (ներք.),  ...

Հարգելի՛    դասախոսներ
2016 թ.  սեպտեմբերի 1-ից  մեկնարկում է ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի 2-րդ փուլը (2016-2021):
Ծրագրի կրթական  կառուցամասի դասընթացները կազմակերպվում են սեպտեմբերի վերջից  (հավելվածներ  1, 2 ...
Հարգելի՛ դասախոսներ,
2016 թ. սեպտեմբերի 1-ից սկսվում են  ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրով կազմակերպվող դասընթացները (հավելվածներ  1, 2):
Դասընթացներին մասնակցելու համար ունկնդիր դասախոսը  հայտ (հավելված 4) պետք է ներկայացնի (էլեկտրոնային փոստով...