Բարի գալուստ Երևանի պետական համալսարանի շարունակական կրթության կենտրոնի կայք.

102-ամյա հարուստ պատմություն ունեցող Մայր բուհի Շարունակական կրթության կենտրոնը իր ավելի քան կեսդարյա գործունեության ընթացքում իրականացնում է հետբուհական լրացուցիչ և շարունակական կրթության, դասախոսների, ինչպես նաև մինչբուհական կրթական հաստատություններում դասավանդողների մասնագիտական և մանկավարժական որակավորման բարձրացման, բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների, քաղաքացիական և պետական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրեր:

Մեր ներուժը՝

  • ♦  Արդյունավետ կրթական ծրագրեր,
  • ♦  Ակադեմիական բարձր պատրաստվածություն ունեցող գիտնական-դասախոսներ,
  • ♦  Նորարար մեթոդներ,
  • ♦  Հարուստ փորձառություն,
  • ♦  Միջազգային համագործակցություն,
  • ♦  Արհեստավարժ աշխատակազմ: