ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի քաղծառայողների վերապատրաստումներ.

 

Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը շարունակում է իրականացնել ՀՀ քաղծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ։ Նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվել են «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք», «Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենք»,

 

«Տարածքային կառավարման մասին ՀՀ օրենք», «Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենք» և «Իրավական ակտերի նախապատրաստում» թեմաներով մասնագիտական վերապատրաստումներ։