Ուսուցիչների վերապատրաստում ԵՊՀ-ում

Երևանի պետական համալսարանն ընդգրկվել է ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների և դասընթացների ցանկում։  

ԵՊՀ-ն  կիրականացնի վերապատրաստումներ հետևյալ առարկաների շրջանակում՝ բոլոր բաղադրիչներով

Հասարակագիտություն  Պատմություն  Աշխարհագրություն

Հայոց լեզու և գրականություն Կենսաբանություն  Ֆիզիկա

Անգլերեն

ԵՊՀ վերապատրաստող դասախոսներն են

հասարակագիտություն

Սերոբ Խաչատրյան

 2019թ. Հելսինկյան կոմիտեի ծրագրով իրականացվող ուսուցիչների վերապատրաստման վերապատրաստող, 2017թ.-ից ՀՊՄՀ դասախոսների վերապատրաստող, 2017թ-ից Ֆրիդրիխ Էբերտի հիմնադրամի շրջանակներում իրականացվող ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի վերապատրաստող (Հասարակագիտություն, Ուսուցման մեթոդներ), 2016-2019թթ. Հայասատանի մանուկների հիմնադրամի կողմից իրականացվող ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի վերապատրաստող, 2017թ.-ից Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի կողմից անցկացվող ուսուցիչների մեդիագրագիտության ծրագրի վերապատրաստող, 2015թ.-ից  ԵՊՀ դասախոսների վերապատրաստող:

Աշոտ Ալեքսանյան

Փգթ, դոցենտ, 2019թ.-ից ՌԴ Աշխատանքի և սոցիալական հարաբերությունների ակադեմիայի «Արհմիություններ և սոցիալական գործընկերություն» համալսարանական դասախոսների վերապատրաստման կրթաբլոկի փորձագետ, 2017թ.-ից «Հասարակագիտություն» առարկայի զարգացման ծրագրի փորձագետ,  ՀՀ ԿԳՆ, ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն, «Կոնրադ Ադենաուեր» հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ:

Սիլվա Պետրոսյան

Փգթ, դոցենտ,  2018թ.-ից «Նորարարությունը լսարանում» Էրազմուս Պրինտել ծրագրի վերապատրաստող, համալսարանական դասախոսների վերապատրաստման  փորձագետ, 2018թ.-ից նոր սերնդի դասագրքերին ներկայացվող պահանջների մշակման աշխատանքային խմբի անդամ, փորձագետ:

աշխարհագրություն

Տիգրան Սարգսյան

Ագթ, դոցենտ, 2019թ-ից ԵՊՀ աշխար­հա­գրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ակադեմիական և օժանդակ անձնակազմերի վերապատրաստող՝ ակտիվ ուսուցման մեթոդների, աշխարհագրության և սերվիսի ոլորտներում, 2018թ.՝ Erasmus+ PRINTeL, ակտիվ ուսուցման ոլոր­տում ԵՊՀ դա­սա­խոս­ների վերա­պատ­րաս­տում, Լյու­վենի կաթոլիկ համալսարան, Բելգիա, 2017թ.՝ Erasmus Mundus EMBER ծրագիր` Վիլնյուսի Հա­մալսարան (Լիտվա), աշ­խարհագրության դա­սա­խոսների և ասպիրանտների վերապատրաստում՝ «Աշխարհագրություն», «Հայաստանի աշխարհագրություն»ԱԳ:

Գուրգեն Հովհաննիսյան

Ագթ, դոցենտ, 2021թ.  Տավուշի մարզի աշխարհագրության ուսուցիչների վերապատրաստում, 2018թ. Իջևան քաղաքի տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստում («Ես և շրջակա աշխարհ 2-4» դասընթացի շրջանակում):

Նարեկ Հարությունյան

Ագթ, դոցենտ, 2019թ․-ից՝ ՄԱԶԾ-ԳԷՀ «Գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում շահագրգիռ կողմերի էկոլոգիական կրթության և իրազեկվածության բարձրացման միջոցով» ծրագրի մասնակից- վերապատրաստող:

Կենսաբանություն

Աննա Կարապետյան

Կգթ, դոցենտ, 2020-2021 թթ.Erasmus+ Staff mobility for teaching, 2019-2021 թթ. “Հիմնարար և կիրառական ֆիզիոլոգիա” ծրագրի ղեկավար, 2015թ.-ից ՀԱԱՀ դասախոսների վերապատրաստում «Բույսերի ֆիզիոլոգիա» առարկայի: շրջանակներում, 2018-2019թթ. Erasmus+ 2017-PL01-KA107-037035 Staff mobility for teaching:

Մարգարիտ Պետրոսյան

Կգթ, դոցենտ, «Կենսաբանություն» ոլորտային շրջանակի (որակավորումների) բնութագրերի կազմման աշխատանքների մասնակից, 2018-2020թթ.՝ Erasmus+ KA1 -ի շրջանակներում Սաարլանդի համալսարանի (Գերմանիա) դասախոսների վերապատրաստում, 2015թ.-ից ՀԱԱՀ դսասախոսների վերապատրաստում «Բույսերի ֆիզիոլոգիա» առարկայի շրջանակներում,  2015 -2018թթ․ ՌԴ Բելգորոդի պետական համալսարանի դասախոսների վերապատրաստում, 2015- 2017թթ.՝ Erasmus+ KA107,  2016թ. Գերմանիայի Սաարլանդի համալսարանի հետ Erasmus ծրագրի շրջանակներում համագործակցող համալասարանների ուսանողների, դասախոսների և գիտաշխատողների մասնագիտական վերապատրաստում:

Ալեքսանդր Եսայան 

Կգթ, դոցենտ, 2019թ. ԵՊՀ, Erasmus+ No. 586136-EPP 1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP  դրամաշնորհային ծրագրի մասնակից, 2018թ. Armenian National Science & Education Fund Project N 4960 ‘’ Uncovering Armenian heritage of wheat and barley landraces: innovative approach of nutritive and ethnobotanical data investigation’’, 2016թ.-ից Կոննեկտիկուտի համալսարանի դրամաշնոհային ծրագրի մասնակից, 2015թ.-ից ՀԱԱՀ դսասախոսների վերապատրաստող «Բույսերի ֆիզիոլոգիա» առարկայի շրջանակներում,2014թ.-ից GIZ ծրագիր: Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում. Հարավային Կովկաս:

 

Ֆիզիկա

Աշոտ Մելքոնյան

Արֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ աստղադիտարանի տնօրեն, 2016 -2019 թթ. ՀՀ ԱԻՆ ակադեմիայի ՔՊ ամբիոնի դասախոսների մեթոդական վերապատրաստումների կազմակերպիչ և դասընթացավար:

Ռոման Ալլահվերդյան

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր, 2010թ.-ից ՝ ՀՀ բազմաթիվ դպրոցներում ուսուցիչների վերապատրաստում  «Ֆիզիկա» առարկայի դասավանդման մեթոդների վերաբերյալ (Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Իջևան և այլն), 2010թ.-ից ՝ բազմաթիվ դպրոցներում, ֆիզիկայի ուսուցիչների և աշակերտների համար մեթոդական սեմինարների անցկացում, 2010թ.-ից՝  դպրոցական դասընթացի ֆիզիկայի բարդ խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ սեմինարների անցկացում՝ Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմաթ. դպրոց, Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարան և այլն։

Հայոց լեզու և գրականություն

Արսեն Վարդանյան

Հայ բանասիրության ֆակուլտետի  ասպիրանտ,  անցկացրել է վերապատրաստումներ 2019 թվականից Գլոբալ Բրիջ կրթահամալիրում վերապատրաստման դասընթացներ լեզուների ուսուցիչների համար, առցանց սեմինարներ Արցախի, Սփյուռքի ուսուցիչների համար,  2018թ.-ից վերապատրաստումներ, սեմինարներ և վեբինարներ հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար

Մերի Հովհաննիսյան

Բգթ, անցկացրել է վերապատրաստումներ 2016 և 2018 թթ. հայագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների  հայոց լեզվի և հայ գրականության դասավանդման մեթոդների վերաբերյալ «Հայոց լեզվի, գրականության և հայոց պատմության դասավանդման հիմնախնդիրներ» մասնագիտական որակավորման 72-ժամյա դասընթացի շրջանակներում (ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի և Սփյուռքի համագործակցությամբ։

Քրիստինե Մարգարյան

Թիվ 89 միջնակարգ դպրոցանցի ուսուցչուհի, 2017-2018թթ.ԿԱԻ-ի կողմից կազմակերպված հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստումների դասընթացավար Հայաստանի և Արցախի դպրոցների համար, 2000-2018թթ. Կոտայքի մարզի  հայոց լեզվի  և գրականության ուսուցիչների համար «Նոր մեթոդներ» թեմայով դասընթացների  վերապատրաստող:

պատմություն

Միքայել Մալխասյան

Պգթ, դոցենտ,  Ունի աշխատանքային 12 տարվա փորձ։  Այդ թվում անցկացրել է վերապատրաստումներ 2017թ.-ից՝ ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության:

Հայկ Մխոյան

Պգթ, դոցենտ, ունի աշխատանքային 9 տարվա փորձ։  Այդ թվում` 2015թ. Պատմություն դասավանդողների եվրոպական ասոցիացիայի «Մշակույթների խաչմերուկ» ծրագրի վերապատրաստող:

Սուսաննա Սերոբյան

Պգթ,  ունի աշխատանքային 31 տարվա փորձ։  Այդ թվում` 2017 թ-ից   ԵՊՀ –ում ‹‹Պատմության տեսություն և մեթոդաբանություն››  առարկայի դասավանդում:

Անգլերեն

Մարգարիտա Ապրեսյան

Բգթ, պրոֆեսոր, 2020թ. «Անգլերեն» առարկայի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի իրականացնող, Երևանի Ա. Պուշկինի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոց, 2019-ից «Անգլերեն» առարկայի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի իրականացնող, Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղին կից Ա.Հ.Երիցյանի անվան վարժարան (ՍՊԸ) 2011 թ.-ից iTEP ծրագրի ղեկավար (պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում),ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչութուն:

Իգոր Կարապետյան

Մգդ, պրոֆեսոր, 2009թ.-ից՝ «Մանկավաժության ժամանակաից տեխնոլոգիաներ» առարկայի զարգացման ծրագիր, ԵՊՀ, ԵՊԲՀ, ԵՊՃՀ համալսարանների դասախոսների  վերապատրաստող::

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք 

060-71-06-49,  093-527313