2021թ. ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը ակտիվորեն կազմակերպել է պետական կառավարման մի քանի մարմինների քաղծառայողների վերապատրաստում

Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության կողմից 2021թ. երկրորդ կիսամյակում իրականացվել են հետևյալ թեմաներով քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման դասընթացներ։ ♦ ՀՀ Սահմանադրություն, ♦ Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ♦ Ծառայությունների մատուցում, ♦ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք, ♦ Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ♦ Տարածքային կառավարման մասին ՀՀ օրենք, ♦ Իրավական ակտերի նախապատրաստում, ♦ Ծառայողական…

Կարդալ ավելին

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը շարունակում է իրականացնել ՀՀ քաղծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ։ Դեկտեմբեր ամսին իրականացվել են «Ծառայողական քննության վարման առանձնահատկությունները», «Աշխատանքի կատարողականի գնահատում», «Ռիսկերի կառավարում», «Մրցույթի հարցազրույցի փուլը վարելու համար հանձնաժողովի անդամների հմտությունների բարձրացում», «Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենսդրական փոփոխություններ», «Էկոլոգիական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» և «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՀՀ օրենքի պարզաբանում»…

Կարդալ ավելին

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի քաղծառայողների վերապատրաստումներ.   Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը շարունակում է իրականացնել ՀՀ քաղծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ։ Նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվել են «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք», «Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենք»,   «Տարածքային կառավարման մասին ՀՀ օրենք», «Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենք» և «Իրավական ակտերի նախապատրաստում» թեմաներով…

Կարդալ ավելին

ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԿԳՄՍ նախարարության քաղծառայողների վերապատրաստում. Երևանի պետական համալսարանի հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունը սույն թվականի նոյեմբերին իրականացրել է  ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության քաղծառայողների վերապատրաստումներ հետևյալ թեմաներով՝ «Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրություն» և «ՀՀ Սահմանադրություն»։ 

Կարդալ ավելին